Besvarad fråga

Vad gör polisen för att stoppa nätdrogshandeln? Hur påverkas samhället av nätdroger och vanliga droger? Vad har Internet haft för påverkan på försäljningen?

Svar

land de droger som säljs via Internet förekommer både sådana som är klassade som narkotika eller hälsofarliga varor, och droger som ännu inte är klassade. Oklassade droger är lagliga, men kan omhändertas och förstöras efter beslut av åklagare. Polisen samverkar med andra myndigheter för att snabbt identifiera och se till att nya farliga droger narkotikaklassas. Arbetet sker i nationella expertgrupper som noga följer utvecklingen på narkotikamarknaden.  En betydande del av polisens operativa arbete på regional, nationell och internationell nivå baseras på insamling, strukturering och analys av information om kriminell verksamhet, så kallad kriminalunderrättelsetjänst. En annan del av polisens verksamhet är att bedriva spaning även på Internet, att försöka identifiera säljare och köpare och att störa eller omöjliggöra handeln. Sedan fyller även tullen en viktig funktion när det gäller att förhindra att beställda varor når köparen.

Samhället påverkas mycket av droger (läs mer under Hur påverkas samhället av missbruk?) och det spelar egentligen ingen roll hur själva försäljningen går till. Däremot är det ju många som har tillgång till Internet och närheten till narkotikamarknaden kan på så sätt sägas ha ökat. Det är också så att det är svårt att veta vilken aktiv substans som en drog innehåller utifrån namnet på en drog som säljs via Internet. Drogerna kan bestå av blandningar och av helt andra substanser än vad som anges i beskrivningen. Handeln med droger via Internet innebär alltså att helt oprövade laboratorietillverkade droger används av personer utan att någon egentligen vet vilka effekter och risker drogerna har.

Både tull och polis beslagtar en ökande mängd droger som kan relateras till droghandeln via Internet. Tullverkets insats sker i första hand i postflödet bland försändelser som är på väg till personer som beställt varorna via Internet. Polisens beslag sker i första hand ute bland missbrukare i olika miljöer. Vilken inverkan internetförsäljningen har haft är svårt att uttala sig om. Sannolikt har internethandeln i vissa fall ersatt andra försäljningsmetoder. Vi ser ingen större ökning i narkotikakonsumtionen vare sig bland unga eller i befolkningen i stort.

Källor

Polisen
Tullverket
Drogutvecklingen i Sverige

Senast uppdaterad

22 december 2018

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 20 berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak