Besvarad fråga

Vad är sniffning och boffning? Är det farligt?

Svar

Att sniffa innebär att andas in olika former av lösningsmedelsångor, vanligen lim. Att “boffa” är att inandas olika typer av gaser så som exempelvis drivgaser i olika sprayer. Olika typer av ångor och gaser kan ge olika typer av rus. Detta på grund av att de stimulerar olika delar av hjärnans signalsystem.

När ångan eller gasen når lungorna tas de snabbt upp i blodet där de stjäl plats från syre vilket leder till syrebrist i hjärnan. Syrebristen i sig framkallar en sorts ruskänsla som vanligen kommer redan efter ett par inandningar, 20-30 sekunder. Kroppen reagerar till försvar mot syrebristen med påslag av bland annat adrenalin.

Efter ruset är det vanligt att uppleva sådant som sömnighet, huvudvärk och illamående. Man kan bli snurrig i huvudet, se dåligt och höra i syne, känna sig förföljd och bli allmänt ängslig. Man kan även förlora balansen och muskelkontrollen tillfälligt.

Stora doser vid ett enskilt tillfälle kan resultera i en omfattande syrebrist som i värsta fall kan leda till döden via försvagning av hjärtmuskeln och rubbningar av hjärtrytmen. ”Sudden sniffing death” kan inträffa under eller strax efter ett sniffningstillfälle, ofta i samband med kroppslig ansträngning eller stark psykisk stress.

Det saknas forskning och kunskap om hur sniffning och boffning påverkar människor på lång sikt. Detta då det är en relativt ovanlig företeelse som inte brukar ske över lång tid. Det är dock klarlagt att personer som under lång tid i sitt yrke utsatts för lösningsmedel fått permanenta hjärnskador, detta gäller exempelvis målare. Hjärnskadorna kan ge upphov till psykisk avtrubbning, lättretlighet och motoriska störningar. Även organiska skador är dokumenterade med tydligast påverkan på lever och njurar.

Senast uppdaterad

16 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar