Besvarad fråga

Vad är sniffning och boffning? Är det farligt?

Svar

Att sniffa är att andas in ångor från lösningsmedel, till exempel lim. Att boffa är att andas in olika typer av gaser, till exempel drivgaser i olika sprayer (1). Olika typer av ångor och gaser kan ge olika typer av rus. Det beror på att de stimulerar olika delar av hjärnans signalsystem (2).

När ångan eller gasen når hjärnan utsätts hjärnan för syrebrist. Syrebristen skapar en känsla av rus. Ruset kommer ganska snabbt efter att den har andats in. Hjärnan och kroppen stressas av syrebristen. Kroppen reagerar med påslag av bland annat adrenalin (3).

Efter ruset är det vanligt med sömnproblem, huvudvärk och frossa (3). Man kan bli yr, se dåligt och få hallucinationer (att se saker som inte finns). Man kan även förlora balansen och muskelkontrollen tillfälligt.

Stora doser vid ett ett enda tillfälle kan resultera i en stor syrebrist. I värsta fall kan det leda till döden på grund av att hjärtmuskeln försvagas och rubbningar av hjärtrytmen. Dödsfall kan inträffa under eller strax efter ett sniffningstillfälle, ofta i samband med kroppslig ansträngning eller stark psykisk stress (2).

Senast uppdaterad

16 juni 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen