Besvarad fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

Svar

I världen

Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen.

Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter).

Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är när man utsätts för och andas in någon annans cigarettrök (1).

I Sverige

År 2021 var det 8,4 procent av befolkningen som rökte. 5 procent rökte dagligen och 3,5 procent ibland.

5,3 procent av kvinnorna och 4,6 procent av männen rökte dagligen.

Om man tittar på olika åldersgrupper var det flest i åldersgruppen 50–64 år som svarade att de rökte dagligen. Det var lägst andel som uppgav att de rökte dagligen i åldersgruppen 17–29 år.

Rökningen i Sverige har minskat under en lång tid. Sedan 1980-talet har andelen som röker dagligen minskat med nästan två tredjedelar. Under 2000-talet har mängden cigaretter som konsumerats minskat med över 40 procent (2).

Rökningen har minskat mycket bland skolungdomar. Minskningen var särskilt stor under 2010-talet. I en undersökning från 2023 svarade 9 procent i årskurs 9 och 21 procent i tvåan på gymnasiet att de röker. Det var 1 procent av niorna som svarade att de rökte varje dag. I tvåan på gymnasiet var det också 1 procent som rökte varje dag (3).

Läs mer på Drugsmart:

Statistik

Senast uppdaterad

14 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis