Besvarad fråga

Finns det mer narkotika i Sverige idag än förut?

Svar

Det finns uppgifter från olika källor som talar för att användande och tillgång till narkotika har ökat under lång tid:

  • Beslagen från tull och polis har blivit fler.
  • Vård av patienter med narkotikarelaterade diagnoser har blivit vanligare under 2000-talet.
  • Rent geografiskt har tillgången på narkotika ökat. För 20 år sedan var den mer koncentrerad kring storstäderna än vad den är idag.

Exempelvis cannabis, amfetamin och heorin har funnits länge. Under 2000- talet har det tillkommit ett stort antal narkotikasorter, så kallade nya psykoaktiva substanser (förkortat NPS). De kallas även för “nätdroger” eftersom de finns lättillgängliga att beställa över nätet.

Bland skolelever har användandet av NPS under de senaste åren dock varit så begränsat att det knappt är mätbart. Den mest använda narkotikasorten, både bland unga och vuxna i Sverige, är cannabis (hasch och marijuana).

8 procent av ungdomarna (år 2020) svarade att de någon gång använt narkotika. På frågan om att någon gång ha beställt narkotika på nätet, svarade 2 procent att de gjort det. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika tycks med andra ord vara genom kompisar, partners, langare och bekanta.

Sverige har relativt sett låga siffror vad gäller narkotikaanvändande i förhållande till jämförbara länder. Däremot har Sverige högre siffror när det kommer till narkotikarelaterad dödlighet. Detta kan dock till stor del bero på skillnader i hur man mäter och registrerar.

Senast uppdaterad

15 november 2021

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar