Besvarad fråga

Blir jag lättare missbrukare om mamma eller pappa är missbrukare?

Svar

Nja, det kan vara det men det är inte säkert. Det kan hur som helst vara bra att vara lite extra uppmärksam och försiktig när det kommer till droger om en har familjemedlemmar eller släktingar som har eller har haft drogberoende.

Forskare har slagit fast att det finns genetiska kopplingar som i vissa fall kan förklara så mycket som 50 – 60 procent av utvecklandet av drogberoende. Dock är det en stor individuell variation i detta. Likt många andra långvariga sjukdomstillstånd är det alltid flera faktorer som är bidragande till ett drogberoende, ärftlighet är alltså bara en. Andra faktorer kan då handla om olika sociala förhållanden och miljöfaktorer.

För att säga något mer konkret om genernas påverkan vid utvecklandet av drogberoende så kan det exempelvis vara olika hur individers kroppar omsätter droger. Det och hur hjärnan reagerar på effekterna. Personer som har ett svagt belöningssystem i hjärnan kan då uppleva droger som ökar “lyckohormonet” dopamin på ett helt annat sätt än de som har mer välfungerande belöningssystem. Detta riskerar leda till att vissa personer börjar intressera sig för droger och sedan använder dem mer och oftare än andra. Beroendeutveckling beror till stor del på hur mycket och hur ofta en person utsätter hjärnan för droger.

Det finns mycket kunskap om hur droganvändning påverkar människor, inte minst barn och andra anhöriga. Detta gör att det finns mycket hjälp för den som upplever problem kopplat till droger.

Läs gärna mer om beroende

Källor

Healthy subjects with a family history of alcoholism show increased stimulative effects of alcohol

Söderpalm Gordh, Söderpalm

Beroendemedicin 2015, J. Franck & I. Nylander

Senast uppdaterad

15 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar