Besvarad fråga

Hur påverkar droger samhället?

Svar

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel ekonomiska problem och utanförskap kan drabba även de närstående, liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri (1).

Problem som har att göra med droger tar resurser från till exempel polisen, vården och socialtjänsten. Det finns uträkningar på vad både alkoholen och narkotikan kostar samhället per år. de visar att användning av alkohol kostar samhället över 100 miljarder varje år (2) och användning av narkotika kostar 38 miljarder varje år (3).

Många individer får problem på grund av användning av alkohol, tobak och andra droger. Användandet av tobak, alkohol och narkotika är alla med på listan över de 10 största orsakerna till sjukdom och för tidig död i Sverige (4).

Alkohol är inte bara skadligt för kroppen. Det ökar också risken för både avsiktliga skador och för olyckor. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. Det beror bland annat på beroende, självskadebeteende, våld, transportolyckor och andra olyckor (1). 

Användning av narkotika ökar risker för ohälsa, skador och dödsfall.

Personer som använder narkotika har större risk för:

  • Att hamna i utanförskap och marginalisering
  • Att ha en lägre utbildningsnivå och begränsade möjligheter till försörjning
  • Kriminalitet

(5)

Tobaksrökning påverkar inte bara den som röker utan också personer runt omkring som utsätts för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar (6).

Många människor i Sverige är beroende av cigaretter, alkohol och andra droger. Till exempel beräknas 300 000 personer (4 procent) vara alkoholberoende (7).

Om någon är beroende påverkar det också personens närstående. En rapport från 2018 visar att 14 procent hade påverkats negativt av någon närståendes drickande och 12 procent av en okänd persons drickande (8).

Den som lever nära någon med ett beroende kan bli stressad, få sömnsvårigheter och få svårare att klara av vardagen och andra relationer. Alla som påverkas av närståendes beroende har rätt till vård och stöd.

Läs mer på Drugsmart:

Problem i familjen

Statistik om droger

Senast uppdaterad

19 januari 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 31 berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen