Besvarad fråga

Hur påverkar droger samhället?

Svar

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen. Till exempel ekonomiska problem och utanförskap kan även drabba familj och vänner till den som använder droger (1).

Problem som har att göra med droger tar resurser (tid och pengar) från till exempel polisen, vården och socialtjänsten. Det finns uträkningar på vad alkohol och narkotika kostar samhället per år. De visar att användning av alkohol kostar samhället över 100 miljarder varje år (2). Användning av narkotika kostar 38 miljarder varje år (3).

Användandet av tobak, alkohol och narkotika är alla med på listan över de tio största orsakerna till sjukdom och för tidig död i Sverige (4).

Alkohol ökar risken för skador och för olyckor. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. Det beror bland annat på beroende, självskadebeteende, våld, transportolyckor och andra olyckor (1).

Användning av narkotika ökar också risker för  ohälsa, skador och dödsfall.

Personer som använder narkotika har större risk för:

  • Att hamna i utanförskap
  • Att få problem med att försörja sig
  • Att hamna i kriminalitet

(5)

Tobaksrökning påverkar inte bara den som röker utan också personer runt omkring som utsätts för passiv rökning. Passiv rökning ökar risken för till exempel lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar (6).

Många människor i Sverige är beroende av tobak, alkohol och andra droger. Till exempel beräknas 300 000 personer (4 procent) vara alkoholberoende (7).

Om någon är beroende påverkar det också personens familj och vänner. En rapport med siffror från 2021 visar att omkring 12 procent hade påverkats negativt av någon närståendes drickande och omkring 7 procent av en okänd persons drickande (8).

Den som lever nära någon med ett beroende kan bli stressad, få sömnsvårigheter och få svårare att klara av vardagen och andra relationer. Alla som påverkas av att leva nära någon med beroende har rätt till vård och stöd.

Läs mer på Drugsmart:

Problem i familjen

Statistik om droger

Senast uppdaterad

21 december 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis