Svar

Droger påverkar både på kort och lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring.

Alla beroendeframkallande substanser påverkar omdöme, beslutsfattande förmåga, motorik och förmåga att ta in omvärlden (1). Påverkan är både fysisk på kroppen inklusive hjärnan och social (relationer, skolgång och annat). Det är extra skadligt att använda droger för en ung person som fortfarande utvecklas. Hjärnan är under utveckling upp till 25-årsåldern. 

Läs om att utveckla beroende

Läs om hur konsekvenser för varje specifik drog under rubriken Kunskap. Exempel på vad unga råkat ut för när de druckit alkohol är att hamna i gräl, har sönder saker, har oönskat sex och åka med berusade förare (2).

Läs mer om konsekvenser av att dricka alkohol

Unga som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger påverkas.

Läs mer om problem i familjen

Vi påverkas alla av att personer som vi inte ens känner kör drogpåverkade. Totalt omkom 204 under 2020. Av dem omkom 57 personer i olyckor där alkohol och narkotika var inblandat. 42 personer i alkoholrelaterade olyckor och 18 personer i narkotikarelaterade olyckor. Tre personer omkom där det både var alkohol och narkotika inblandat (3).

Källor

2. Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, Studentlitteratur, 2015

Senast uppdaterad

26 april 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 32 berättelser

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin