Svar

Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring. Man kan säga att vi påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Det som skiljer ut hur unga människor påverkas är att risken för fysiska skador är större när man är ung. Hjärnan är till exempel fortfarande under utveckling under hela tonårstiden. Du kan läsa mer om fysiska skador under avsnittet Droger och hjärnan. Och om du är intresserad av hur olika typer av droger påverkar kroppen kan du läsa under rubriken Fakta. I CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor ställer vi frågor om andra typer av konsekvenser som unga råkar ut för. Där kan vi till exempel se att det är vanligt att man hamnar i gräl, har sönder saker, har oönskat sex och åker med berusade förare, när man druckit alkohol.

Ungdomar, liksom vuxna, påverkas givetvis också av andras droganvändning. Unga som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger påverkas. Vi påverkas alla av att personer som vi inte ens känner kör drogpåverkade. I en undersökning som publicerades 2014 framkom att över en miljon vuxna i Sverige påverkas negativt av närståendes alkoholkonsumtion. Och för hela samhället innebär missbruk och beroende stora kostnader för bland annat vård.

Källor

Skolelevers drogvanor

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

Senast uppdaterad

16 december 2018

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 20 berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak